Ştiri locale

Anunţ public privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

DISPOZIŢIA NR. 1551/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Publicitate

DISPUNE

 ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 29 decembrie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2022, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2022.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 18.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 17.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada str. Borvíz nr. 28.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada str. József Attila nr. 96.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Kós Károly nr. 51

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Sălciilor nr. 19.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe pentru COMPACT SRL.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de locațiune nr. 212/11.01.2007 încheiat cu Bálint Gyula Întreprindere Individuală.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării Contractului de închiriere nr. 57433/30.09.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Erdélyi Magyar Néppárt-Partidul Popular Maghiar din Transilvania-Organizația Județeană Covasna.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării Contractului de închiriere nr. 2965/26.01.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Partidul Civic Maghiar – Organizația Județeană Covasna.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de subînchiriere nr. 57802/2022 încheiat între Bertis SRL și Municipiul Sfântu Gheorghe, având ca obiect închirierea unei bucătării din strada 1 Decembrie 1918 nr. 30.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” asupra unor bunuri mobile.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din proprietatea publică al municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată al municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V. 

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții cu destinația de garaje.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii și reglementarea juridică a unor contracte de concesiune aferente construcțiilor cu destinația de garaje, care expiră în perioada 06.01.2023 – 08.01.2023.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. dr. Grigore Păltineanu numitei Incze Kriszta – Tünde, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită al numitului Bakó István asupra terenul atribuit în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale, situat pe str. dr. Grigore Păltineanu.

Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA SA, Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL pe anul 2022.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea contractului de lucrări de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri, de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe și reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI PROTEKT SA pe anul 2022.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor obiecte de inventar concesionate în favoarea URBAN-LOCATO SRL și modificarea Contractului de concesiune nr. 4016/2012.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială și servicii”, str. Sylveszter Lajos, Municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal și a Regulamentului privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 87/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Florilor”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Horea, Cloșca și Crișan”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Morii”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Recoltei”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe necesare a se executa în anul 2023.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea elaborării proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Sfântu Gheorghe” de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea finanțării documentației tehnice pentru proiect din redevența acumultă în Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (fondul IID).

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe, în vederea asigurării sustenabilității și funcționării continue a serviciilor sociale oferite în cadrul proiectului cu titlul” Împreună pentru Comunitate” pe o perioadă de 3 ani după finalizarea sprijinului financiar obținut prin apelul lansat de către Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii și modificării Contractului de asociere nr. 51177/22/22.09.2020 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația “Patrimoniul Telecomunicațiilor din Ținutul Secuiesc”- Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület, în vederea expunerii colecției private de istorie a telecomunicațiilor.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 87/2018 privind instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.

 1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: preşedinte de şedinţă.

 1. – DIVERSE.

 ART. 2. – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

ART. 3. – Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2022.

 

PRIMAR                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Antal Árpád-András                                 SECRETAR GENERAL

                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Publicitate
Publicitate
banner we radio