Ştiri locale

Amenzi pentru coşurile de fum necurăţate!

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că, anual, în această perioadă se produc situații de urgență ale căror cauze probabile de producere sunt determinate de coşurile de fum cu probleme.

Astfel de evenimente nedorite sunt, în general, determinate de: utilizarea unor coşuri de evacuare a fumului sau gazelor arse neetanşe, înfundate, fisurate ori cu deficienţe de construire; racordarea necorespunzatoare a aparatelor de încălzire la coşuri, exploatarea sistemelor de încălzire cu defecțiuni (centrală termică, sobă, şemineu, aragaz, radiator cu petrol etc.).

Publicitate

Dat fiind faptul că în ultimele două luni pompierii covăsneni au intervenit pentru stingerea unui număr de 6 incendii generate, cel mai probabil, de coșurile de fum necurățate de funingine, deteriorate sau amplasate necorespunzător ori neprotejate termic față de mijloacele combustibile, ISU Covasna recomandă cetățenilor respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire locală şi centralizată.

Coşurile, burlanele, ţevile de evacuare a fumului şi gazelor arse trebuie să fie verificate, curăţate şi reparate (dacă este cazul) periodic, de către o persoană specializată, pentru a vă asigura că au tiraj corespunzător. Încăperile trebuie aerisite frecvent.

Pentru a evita un astfel de eveniment nedorit specialiştii din cadrul ISU Covasna vă recomandă câteva măsuri de prevenire a incendiilor, specifice acestei perioade:

– Coşurile de fum trebuie verificate periodic, astfel încât să se evite apariţia crăpăturilor care ar permite degajarea în încăperi sau poduri a gazelor fierbinţi, a fumului sau a scânteilor;

– Coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de materialele combustibile ale planşeului şi acoperişului (grinzi, astereală din lemn, etc.);

– Coşurile de fum trebuie curăţate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

Se interzice:

– Racordarea focarelor alimentate cu gaz la canalele de fum pentru focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune,etc.);

– Încastrarea în pereţii coşurilor de fum a elementelor combustibile din lemn din planşee şi acoperişuri;

– Montarea de clapete (şibere) sau capace de obturare în canale sau racorduri.

ATENŢIE! Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuarea a fumului sunt obligatorii cel puţin o dată pe an. Nerespectarea acestor măsuri se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Plutonier major Tolvaj Marius

Publicitate
banner we radio