Ştiri locale

Amenzi de peste 90 de mii de lei aplicate de ITM Covasna în acest an

 

În perioada ianuarie-septembrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Covasna a efectuat o serie de acțiuni și controale pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor legislative, a măsurilor şi acţiunilor dispuse pentru respectarea aplicării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia salariaţilor ce lucrează în condiţii deosebite.

Acţiunile au urmărit îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă, în special în domeniile unde statisticile arată o creştere a numărului de accidente, prin conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor asupra rolului securităţii şi sănătăţii în muncă şi a necesităţii respectării legislaţiei în domeniu.

Publicitate

S-a urmărit, de asemenea, conştientizarea angajatorilor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prin asigurarea unor condiţii de muncă care să satisfacă nevoile fizice, morale şi sociale ale lucrătorilor, urmărindu-se prin aceasta scăderea numărului accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, dar şi prevenirea acestora.

În primele 9 luni ale anului inspectorii ITM au efectuat 684 de controale la 672 de unități. Acţiunile au avut la bază respectarea graficelor lunare şi a tematicilor de control specifice fiecărui sector de activitate.

În urma verificărilor au fost aplicate 869 de sancțiuni contravenționale, dintre care 843 avertismente şi 26 amenzi în valoare totală de 94.000 de lei.

Amenzi pentru folosirea incorectă a produselor cu substanţe chimice cancerigene

Conform metodologiei, pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de expunerea angajaților la silice cristalină, ITM Covasna a verificat, în perioada iunie-iulie 2017, 10 societăţi având un total de 108 lucrători. Printre altele, inspectorii au constatat lipsa informării lucrătorilor cu privire la riscurile generate de expunerea la praful conţinut de silicea cristalină dar și deficiențe în ceea ce privește semnalizarea de securitate în zonele cu risc specific. Astfel, au fost aplicate 22 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4000 lei, și au fost dispuse 22 de masuri de remediare a neconformităţilor.

„Printre domeniile foarte periculoase, potrivit Comisiei Europene, se numără sectorul construcţiilor, unde aproape 70% dintre lucrători sunt expusi la „silice cristalină respirabilă”, unul dintre agenţii chimici cancerigeni cei mai periculoşi. De aceea eforturile trebuie concentrate asupra minimalizării expunerii personalului la locul de muncă. Această acţiune a demarat cu sesiunea de informare şi conştientizare, organizată în data de 27.04.2017 și se derulează până în decembrie 2017”, se arată într-un comunicat al instituției.

Controale și la firmele la care s-au înregistrat accidente de muncă în ultimii 5 ani

În ultimele luni 16 angajatori din județ, care au înregistrat accidente de muncă în ultimii 5 ani, au fost controlați de inspectorii ITM Covasna, care au verificat, printre altele, modul de realizare a măsurilor dispuse în urma cercetării evenimentelor produse în cadrul unităţii.

Amenzi în cuantum de 12.000 de lei după controale efectuate pe șantierele din județ

În cadrul campaniei naționale de verificare a prevenirii căderilor de la înălțime în șantierele temporare și mobile, până la data de 30 septembrie au fost efectuate 29 de controale, în urma cărora au fost aplicate amenzi în valoare de 12.000 de lei. Printre nereguli, inspectorii au descoperit schele mobile neasigurate împotriva deplasărilor involuntare; echipamente de muncă ce nu previn electrocutarea; lipsa echipamentului individual de protecţie; lipsa planului propiu al şantierului, completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor; neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătore, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă (balustrade solide, suficient de înalte, platforme sau plase de prindere pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime); lipsa semnalizării corespunzătoare, marcarea şi întreținerea căilor de acces şi de circulaţie.

Supravegherea pieței

Verificări au fost și în ceea ce privește modul de implementare de către producători, importatori şi distribuitori, a prevederilor legale la introducerea pe piaţă a produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii. Campania a fost demarată în luna februarie a acestui an, iar până la finalul lunii septembrie au fost efectuate controale la un număr de 28 distribuitori, fiind verificate documentele a 270 de produse, (motofierăstraie portabile, betoniere, îmbrăcăminte, ochelari și căști de protecţie, ochelari de soare, motopompe şi electropompe de apă, etc).

Printre nereguli s-a constatat faptul că nu toate produsele expuse la vânzare erau însoţite de declaraţia de conformitate, iar o parte din declaraţiile de conformitate nu erau traduse și în limba română. De asemenea, o parte din produsele verificate nu aveu instrucţiuni de punere în funcţiune, exploatare şi reparaţii.

În urma verificărilor s-au dispus măsuri de punere în conformitate şi s-au aplicat prevederile legale.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio