Ştiri locale

Amenzi de până la 2.500 de lei pentru proprietarii animalelor lăsate nesupravegheate la Sfântu Gheorghe

Proprietarii animalelor lăsate nesupravegheate și găsite păşunând sau circulând în parcuri, zone verzi sau pe drumurile publice din Sfântu Gheorghe, vor primi amenzi cuprinse între 50 și 2.500 de lei, în cazul în care vor fi identificați de Primărie.

Potrivit unei hotărâri adoptate marți de Consiliul Local Sfântu Gheorghe, proprietarii sau deținătorii legali au la dispoziție 24 de ore pentru a face dovada că au achitat amenda, în caz contrar, animalele vor fi considerate abandonate sau fără stăpân, și vor fi trecute în proprietatea Municipalității, urmând să fie sacrificate.

„Animalele găsite păşunând şi/sau circulând în zone publice (…) vor fi prinse, conduse sau transportate de către persoanele împuternicite de primarul municipiului, la Circumscripţia Sanitar – Veterinară Sfântu Gheorghe din strada Nicolae Bălcescu nr. 4 în vederea preluării şi examinării acestora din punct de vedere sanitar – veterinar. Animalele vor fi adăpostite şi îngrijite corespunzător până la preluarea acestora de către proprietari. Pentru identificarea proprietarului sau deţinătorului legal al animalului, în termen de 24 de ore de la întocmirea procesului verbal de constatare se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin anunţ în presa locală datele de identificare ale animalului”, se arată în hotărârea adoptată de Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

Potrivit documentului, în cazul câinilor lăsați nesupravegheați amenda este de 50 lei/cap de animal; iar în cazul ovinelor, de 150 lei/cap de animal. Proprietarii de porcine vor plăti 1.000 lei/cap de animal; iar pentru cabaline și bovine câte 2.500 de lei / cap de animal.

Amenzile vor putea fi achitate la casieria Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe, sumele urmând să intre în bugetul local.

„În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al animalului se prezintă la primar şi face dovada că animalul este deţinut legal şi că a achitat amenda contravenţională, contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente prinderii, transportării, examinării sanitar-veterinare şi îngrijirii animalului, precum și contravaloarea anunţului publicitar, animalul va fi restituit prin proces-verbal de predare-primire acestuia (…) Animalele trecute în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe se valorifică prin abator, în cazul ovinelor, porcinelor, bovinelor şi cabalinelor, iar câinii vor fi consideraţi câini fără stăpân potrivit prevederilor legale în materie”, se mai arată în hotărârea adoptată de Consiliul Local.

Tot în ședința de marți a fost aprobată modificarea tariflor în ceea ce privește pagubele produse pe domeniul public și privat al municipiului, și a cheltuielilor aferente transportului și îngrjirii animalelor.

Astfel, pentru suprafațele înierbate se va percepe o taxă de 1 leu/mp;  pentru suprafațele cu flori de vară, de peste 80 buc./mp, se va percepe o taxă de 105 lei/mp, iar în cazul suprafețelor pe care au fost plantați trandafiri, taxa este de 30 lei/mp.

De asemenea, în cazul puieților de arbori, taxa este de 50 de lei/mp, iar pentru pagubele produse gardurilor vii, proprietarii de animale vor achita o taxă de 60 lei/ml.

În cazul animalelor capturate de pe domeniul public, taxa pentru transportul acestora este de 40 de lei, iar pentru îngrijirea acestora, până la revendicarea de către proprietari, taxa este de 10 lei/zi/animal.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio