Ştiri locale

Admitere pentru 300 de locuri la Şcoala de Pompieri şi Protecţie Civilă

Dacă ai între 18 și 27 ani şi îndeplinești criteriile de înscriere, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă te aşteaptă în rândurile pompierilor!

Sunt disponibile 300 de locuri la concursul de admitere în Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești.

Publicitate

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne care realizează formarea iniţială a personalului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea ianuarie 2018.

La concursul de admitere pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești candidații au la dispoziție 300 de locuri, toate pentru bărbați.

Locurile sunt structurate astfel:

– subofițer de pompieri și protecție civilă – 275 de locuri;

– maistru militar auto – 25 de locuri.

Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în specialitatea subofițer de pompieri și protecție civilă. Durata studiilor postliceale este de 1an.

Activitatea de recrutare a candidaților se realizează de structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratului, până la data de 5 decembrie 2017.

Copiii aflați în întreținerea militarilor / polițiștilor răniți sau decedați în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor, în conformitate cu prevederile OMAI nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat, precum și OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții și criterii:

– să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să fie declarați „apt” din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

– să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în

societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

– să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs;

– să aibă înălțimea minimum 1,70 m;

– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

– să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ.

Admiterea în Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în baza opțiunilor candidaților, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obținut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile. Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului prin personalul desemnat din cadrul Serviciului Resurse Umane sau la tel.0267-315350, de luni până joi – între orele 09:00 – 15:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00 și accesate la adresa de web www.isujcv.ro.

Compartimentul  Informare şi Relaţii Publice           

Sublocotenent Tolvaj Marius

Mai multe detalii: https://www.igsu.ro/documente/RU/Admitere_2018.pdf

Publicitate
Publicitate
banner we radio